Değerlerimiz


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • İnsana Saygı
  • Saygın,dürüst ve Güvenilen
  • Etkin ve Etkili Hizmet
  • Süreklilik ve Erişilebilirlik
  • Mükemmeli Hedefleyen
  • Hakkaniyet
  • Değişim ve Gelişime Açık Olma
  • Dayanışma ve İşbirliği
  • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
  • GüleryüzlüEmpatiliYaklaşım
  • Mahremiyete Önem Verme