İdari ve Mali İşler Müdürü
01 Temmuz 2020

                    

 Mehmet TURAN

1974 Sivas doğumludur. İlk ve Orta Öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. 1995 Yılında U. Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu, 2008 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2019 Yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünden  mezun olmuştur.

1996-2004 Yıllarında Ü.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görev yapmış, 13.01.2004 tarihinde Yıldızeli Devlet Hastanesine atanmıştır. 2004-2012 Yıllarında Hastanemiz Yazı İşleri, Sayman Mutemetliği, ve Mutemetlik Birimlerinde görev yapmıştır.

02.11.2012 tarihinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.